แคนนาดา
สุดยอดสิ่งมหัศจรรย์ น้ำตกไนแองการ่า
แวนคูเวอร์ - คัลการี
เดินทางโดนสายการบินไทย

วันแรก                   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เมืองเก่าแก๊ซทาวน์ – เสาอินเดียนแดง - สะพานแขวนคาปิลาโน่ –แวนคูเวอร์ (L/D)

วันที่สอง               แวนคูเวอร์ – ท่าเรือซอร์วาสเซน – ล่องเรือผ่านช่องแคบจอร์เจีย – เมืองวิคตอเรีย – (B/L/D)

วันที่สาม               แวนคูเวอร์ – คัลการี – น้ำตกโบว์ – อุทยานแห่งชาติบานฟ์ – (B/D)

วันที่สี่                    ทะเลสาบเลคหลุยส์ – ทุ่งน้ำแข็ง ไอซ์ฟิลด์ – คัลการี – (B/L/D)

วันที่ห้า                  คัลการี- โตรอนโต้ – น้ำตกไนแองการ่า – (B/L/D)

วันที่หก                 น้ำตกไนแองการ่า – ลงเรือ “เมด ออฟ เดอะ มิสท์”- หมู่บ้าน NIAGARA ON THE LAKE- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง – (B/L/D)

วันที่เจ็ด                โตรอนโต้ – หอคอย ซี เอ็น ทาวเวอร์ – ปราสาท CASALOMA – ตลาด ST. LAWRENCE – (B/L/D)

วันที่แปด               โตรอนโต้ – นาริตะ – กรุงเทพฯ - (B)