ทัวร์ซิดนีย์ – แคนเบอร่า – อัลบูรี่ - เมลเบิร์น
7 วัน เดินทางโดยสายการบินไทย

วันแรก                      กรุงเทพฯ – ซิดนีย์

วันที่สอง                    ซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์ - (D)

วันที่สาม                   ซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง – แคนเบอร่า - (B/ L/ D)

วันที่สี่                         แคนเบอร่า – อัลบูรี่ - (B/ L/ D)

วันที่ห้า                       อัลบูรี่ – นครเมลเบิร์น – ชมไวน์เลิศรส – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป –(B/ L/ D)

วันที่หก                       นครเมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ – ช้อบปิ้ง - (B/ L/ D)

วันที่เจ็ด                       กรุงเทพฯ