บริสเบน - โกลด์โคสท์ 5 วัน
เดินทางโดยสายการบินไทย

วันแรก                        กรุงเทพฯ - บริสเบน

วันที่สอง                     บริสเบน – เมืองโกลด์โคสท์เมืองแห่งการตากอากาศที่มีชื่อเสียงของชาวออสเตรเลีย – (D)

วันที่สาม                    โรงถ่ายภาพยนตร์ มูฟวี่เวิลด์ – (B/L/D)

วันที่สี่                         เที่ยวสวนสนุก ซีเวิลด์ – สนุกสนานกับการนั่งรถไฟรางเดียว - ตื่นตาตื่นใจกับเครื่องเล่นที่เร้าใจนานาชนิด – (B/L/D)

วันที่ห้า                       โกลด์โคสต์ - ชมเมืองบริสเบน- Australian Woolshed สนุกสนานกับการชมการแสดงของแกะ –ซิติ้ฮอลล์ -ช้อปปิ้งถนนควีนส์ สตรีท มอลล์ (Queen Street Mall) – กรุงเทพฯ – (B/L/D)