ทัวร์ซิดนีย์ – พอร์ตสตีเฟ่น – โกลด์โคสต์ 6 วัน
เดินทางโดยสายการบิน QANTAS AIRWAYS และ BRITISH AIRWAYS

วันแรก                        กรุงเทพฯ – ซิดนีย์

วันที่สอง                     ซิดนีย์ – ชมหาดบอนได – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - (B/ L/ D)

วันที่สาม                    ซิดนีย์ – พอร์ตสตีเฟ่น 4 WD – ล่องเรือชมปลาโลมา - (B/ L/ D)

วันที่สี่                         ซิดนีย์ – บริสเบน – พาราไดซ์คันทรี ฟาร์ม – โกลด์โคสต์ - (B/ L/ D)

วันที่ห้า                       โกลด์โคสต์ – มูฟวี่ เวิลด์ – อาคาร Q1 OBSERVATION DECK – ชมวิวโกลด์โคสต์ - (B/ L/ D)

วันที่หก                       โกลด์โคสต์ – บริสเบน – กรุงเทพฯ - (B)