ท่องแดนปีระมิด 6 วัน
เดินทางไปกับสายการบิน EGYPTAIR

วันแรก                                   กรุงเทพ – ไคโร

วันที่สอง                               ไคโร – เมืองอเล็กซานเดรีย –พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - คาตาคอมบ์ – เสาปอมเปย์ - อเล็กซานเดรีย – (L/D)

วันที่สาม                               อเล็กซานเดรีย – ไคโร – พิพิธภัณพ์สถานแห่งชาติอียิปต์ – ไคโร – (B/L/D)

วันที่สี่                                    ไคโร- เมมฟิส – รูปแกะสลักฟาโรห์รามเสสที่ 2 - ซัคคาร่า - ปีระมิดขั้นบันได – มหาปีระมิดกีเซ – ไคโร – (B/L/D)

วันที่ห้า                                  ไคโร – ซิทาเดล – โบสถ์เก่าแก่แห่งไคโร - บาซาร์ข่านอัลคาลีลี่ –กรุงเทพ ฯ – (B/L/D)

วันที่หก                                 ไคโร –กรุงเทพ ฯ