ฮ่องกง – เซิ่นเจิ้น  4 วัน
เดินทางโดยสายการบิน HONGKONG EXPRESS

วันแรก                                   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - เซินเจิ้น – (D)

วันที่สอง                               ช้อบปิ้งห้างดัง LUO AU – เมืองจำลอง WINDOW OF THE WORLD – ชมโชว์ตระการตา NIGHT SHOW – (B/L/D)

วันที่สาม                               เซิ่นเจิ้น –  ฮ่องกง  - เขาวิคตอเรียพีค – อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – (B/L)

วันที่สี่                                    วัดหวังต้าเซียน –  ช้องปิ้ง - ฮ่องกง – กรุงเทพฯ – (B/D)