ฮ่องกง – มาเก๊า
 เดินทางโดยสายการบิน EMIRATES

วันแรก                                   กรุงเทพฯ-ฮ่องกง – (D)

วันที่สอง                               ฮ่องกง - ทัศนียภาพวิคตอเรีย พีค - อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – มาเก๊า – (B/L/D)

วันที่สาม                               มาเก๊าซิตี้ทัวร์ – โบสถ์เซนต์ปอล – จัตุรัสเซนาโด้ – วัดอาม่า – ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียVENETIAN – ฮ่องกง – (B/L/D)

วันที่สี่                                    ฮ่องกง  – กระเช้านองปิง360 – Ngong Ping Village -  อิสระช้อบปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ – (B/L/D)