ฮ่องกง – มาเก๊า  4 วัน 3 คืน 
 เดินทางโดยสายการบิน EMIRATES

วันแรก                          กรุงเทพฯ-ฮ่องกง – (D)

วันที่สอง                         ฮ่องกง -ชมฮวงจุ้ยเก้ามังกร และทัศนียภาพของเกาะฮ่องกงที่วิคตอเรีย พีค - รีพัลส์เบย์ – มาเก๊า – (B/L/D)

วันที่สาม                        มาเก๊าซิตี้ทัวร์ – ชมซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล – จัตุรัสเซนาโด้ – วัดอาม่า – ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย (VENETIAN) – ฮ่องกง – (B/L/D)

วันที่สี่                           ฮ่องกง  – กระเช้านองปิง360 – Ngong Ping Village -  ช้อบปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ - (B/L/D)