ฮ่องกง – มาเก๊า - จูไห่ - เซิ่นเจิ้น
เดินทางโดยสายการบิน EMIRATES

วันแรก            กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – มาเก๊า – (D)

วันที่สอง           มาเก๊า – โบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้ สแควร์ – ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย VENETIAN – เมืองจูไห่ – ชมโชว์ตระการตา NIGHT SHOW – (B/L/D)

วันที่สาม           มาเก๊า – เซิ่นเจิ้น – ช้อบปิ้งห้าง LOWU – เมืองจำลอง WINDOW OF THE WORLD –ชมโชว์แลง สี เสียง  NIGHT SHOW - (B/L/D)

วันที่สี่              เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกง – เขาวิคตอเรียพีค – อ่าวน้ำตื้นรีพลัสเบย์ – ช้องปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ - (B/L/D)