ท่องนิวซีแลนด์ใต้ 8 วัน
เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS + AIR NEW ZEALAND

วันแรก             กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ – โอ๊คแลนด์

วันที่สอง            โอ๊คแลนด์ – ไครส์เชิร์ช - โรงเรียนไครส์คอลเลจ ต้นแบบการเรียนการสอนจากอังกฤษ - สวนสาธารณะวิคตอเรียที่มีอนุสาวรีย์ของควีนวิคตอเรีย – (D)

วันที่สาม           เที่ยวไคร้สท์เชิร์ช - สวนสาธารณะ BOTANIC GARDEN  - ชมประติมากรรมรูปจอห์น โรเบิร์ต กอดเล่ย์ ผู้นำชาวอังกฤษ -ทะเลสาบเทคาโป – (B/L/D)

วันที่สี่                  ทะเลสาบเทคาโป - เม้าท์คุก - ครอมเวล - แอร์โร่ว์ทาวน์ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาบ๊อบพีค - (B/L/D)

วันที่ห้า             เล่นหิมะบนลานสกีที่โคโรเน็ตพีค - ล่องเรือกลไฟ TSS. Earnslaw ทะเลสาบวาคาติปู - ช้อปปิ้งเมืองควีนทาวน์ - (B/L/D)

วันที่หก             ควีนส์ทาวน์ - โรโตรัว – อโกรโดมฟาร์ม (AGRODOM FARM)- พาราไดส์ วัลเล่ย์ (PARADISE VALLEY)-สวนสาธารณะ GOVERNMENT GARDEN - ชมการแสดงของชาวเมารี - (B/L/D)

วันที่เจ็ด             ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - ถ้ำหนอนเรืองแสง (WAITOMO CAVE) – โอ๊คแลนด์ – ชมทิวทัศน์มุมสูงของอ่าวไวเตมาตา - สนุกสนานกับการเสี่ยงโชคในสถานคาสิโน - (B/L/D)

วันที่แปด            โอ๊คแลนด์ - สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ - (B)